UserID: 

 Last logged in: 


Blog IoTtweet.comเปรียบเทียบข้อมูล 2 ชุดจาก IoT บน Dashboard IoTtweet ด้วยฟังก์ชั่น MergeGraph (เวอร์ชั่น BETA)

Isaranu, 2016.Oct.17


IoT dashboard graph

ตอนนี้ในหน้า Dashboard ของ IoTtweet มีการเพิ่ม features หรือฟังก์ชั่นใหม่เข้ามานะครับ เป็นการวาดกราฟเปรียบเทียบข้อมูลที่ส่งมาจากอุปกรณ์ IoT ของเรา.
ถ้าใครยังไม่ได้ลองใช้งาน หรือยังไม่เคยใช้งาน, ก็ลองอ่านบทความ "วิธีการใช้งาน Dashboard ของ IoTtweet เบื้องต้น" ได้นะครับ.

ในฟังก์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามานี้ เรียกว่า "Merge Graph" หรือการผสาน graph จากข้อมูลทั้ง 2 ชุดที่ส่งมา ลงในกราฟเดียวกันครับ
เพื่อทำการเปรียบเทียบแนวโน้มของข้อมูล ว่ามีรูปแบบเป็นอย่างไร ซึ่งกราฟที่เพิ่มเข้ามานี้ จะอยู่ด้านล่างกราฟทั่วไปนะครับ

กราฟด้านซ้าย จะเป็นการรวมข้อมูลจาก slot0 และ slot1 มา plot เทียบกัน ส่วนกราฟด้านขวา จะเป็นข้อมูลจาก slot 2 และ slot 3 ครับ.
โดยที่แต่ละกราฟ จะมีการแยกแกน Y เป็น 2 ข้างนะครับ และ scale แกน Y ของกราฟ ก็ตั้งค่าเป็นแบบ auto-scaling คือจะปรับให้อัตโนมัตตามค่าที่เหมาะสมครับ.

ตอนนี้ยังเป็นเวอร์ชั่น Beta อยู่นะครับ ยังปรับอะไรไม่ได้มาก หลังจากนี้จะทำการพัฒนาต่อครับ.
ลองเข้าไปใช้งานกันดูนะครับ


คำถามและข้อเสนอแนะ พูดคุยกันได้ข้างล่างนี้นะครับ
IoTtweet.com
- Support team -